اورکت و شلوار عملیاتی آتش نشانی مدل ALEXUS

تولید کمپانی KIVANC ترکیه 

دارای استاندارد EN469:2020 و EN1149

سبد خرید